SUNSET MARCH NIJMEGEN


brug de oversteek nijmegen

De brug de Oversteek met de 48 lichtmasten


Beslissend voor de bevrijding van Nijmegen en voor de doorstoot naar Arnhem was de oversteek over de Waal.
Toen op 20 september 1944 na drie dagen  strijd het de Amerikaanse paratroopers niet gelukt was de spoorbrug en de
verkeersbrug te veroveren besloten zij in samenspraak met de inmiddels gearriveerde Britten om te proberen aan de
westkant van Nijmegen de Waal over te steken om zo tegelijk de bruggen aan de noordzijde en zuidzijde aan te vallen
en te zuiveren van Duitsers. Ten koste van grote verliezen lukte het de para`s om de noordoever van de Waal in wankele
canvasbootjes te bereiken en deze van Duitsers te zuiveren, inclusief de landhoofden aan de noordzijde  van de spoorbrug
en de verkeersbrug, tezamen met de Britten. Britse tanks slaagden er in de Duitse verdedigingslinie op de verkeersbrug te doorbreken.
Na nog enige strijd verlieten de Duitsers overhaast de stad. Nijmegen was bevrijd,
Tot zover de geschiedenis van wat sinds 20 september 1944 door het leven gaat als de WAALCROSSING.

Met dit initiatief willen de veteranen herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid
van het Nederlands volk. Ook zien de veteranen een overeenkomst met de slachtoffers van de na-oorlogse missies.
Strijden voor vrijheid, ver van huis en nooit meer thuiskomen. Veel slachtoffers van vredesmissies hebben iets tastbaars bij het
monument geplaatst om deze verbinding duidelijk te maken aan de mensheid. Eerlijk gezegd was dat niet ons doel, ons doel was een
hommage te brengen aan de gealieerden die voor onze vrijheid hebben gevochten en daarbij hun leven lieten. Onze begeleider,
Henk Hanenberg dacht daar duidelijk ( en achteraf terecht ) anders over. missies. Hij vroeg ons de door hem
meegebrachte foto van Mark bij het monument te plaatsen, opdat we niet vergeten,Hij had een foto van Mark bij zich en heeft ons uitgelegd
wat de verbinding was tussen de Oversteek slachtoffers en de slachtoffers van Vredes hoe eervol !!

oversteek mark
Mark met links naast hem de ook in Afghanistan omgekomen korporaal Kevin van der Rijdt .