In het stadspark Hattem in Roermond staat sinds 
24 oktober 2003 het monument voor Vredesoperaties.
Het monument moet het gevoel geven dat onze dierbaren
niet alleen in onze herinnering voortleven maar ook
door de samenleving niet vergeten worden. Wij moeten
allen die aan vredesoperaties hebben deelgenomen zeer
erkentelijk zijn want wij spraken alleen maar over
vrede, terwijl zij daadwerkelijk iets voor die vrede
hebben gedaan. Op de plaquette ontbreekt nog de naam
van sergeant Mark Weijdt, hij sneuvelde op
19 december 2008.


roermond

Het monument voor Vredesmissies

Een bronzen beeld van Irene, de godin van de Vrede,
geplaatst in de vijver van het stadspark Hattem in Roermond.
Ze zetelt op een globe die de wereldomvattende taak
van de Verenigde Naties symboliseert. De toorts die
ze in haar hand draagt, is voorzien van een eeuwige
vlam, als teken van waakzaamheid. Aan de andere
kant ziet U de Phoenix, de mythologische vogel die
telkens opnieuw uit zijn eigen as herrijst en die
symbool staat voor de eeuwigheid en voor het leven.


namen

De dood is niets.
Ik ben alleen maar even naar de overkant.
Ik ben ik, jij bent jij.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds.
Noem me zoals je me altijd genoemd hebt.
Spreek tegen mij zoals vroeger, op dezelfde toon,
niet plechtig, niet droevig.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan hebt, zonder nadruk,
zonder zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd geweest is.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn ?
Omdat je me niet meer ziet ?
Neen, ik ben niet ver,
ik ben juist aan de overkant.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er tederheid terugvinden,
zuiverder dan ooit.
Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van mij houdt.
Augustinus van Hippo

Voorgedragen op 24 oktober 2008 bij het Monument
voor Vredesoperatie te Roermond tijdens de bijzetting
 van de namen van de gesneuvelden in 2007/2008 in Uruzgan

Tot  nu toe ( 2012 ) hebben we deze herdenking elk jaar bezocht. We vinden gewoon dat wij als direct betrokkenen aanwezig moeten zijn bij deze herdenking. Het is een herdenking voor de slachtoffers van Vredesmissies en één van hen was Mark. We zijn er voor hem, we zijn er voor alle andere slachtoffers, we zijn er voor alle mensen die de moeite nemen om te komen herdenken en we zijn er voor de organisatie, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Geestelijke Verzorging van de Krijgsmacht
. Deze herdenking verdient eigenlijk een grotere publieke opkomst. Het is de  herdenking van de slachtoffers van Vredesmissies, de enige in zijn soort !! Zolang we  fysiek in staat zijn om deze herdenken te kunnen bezoeken zullen we er zijn.


Foto's herdenking 2012
(beschikbaar gesteld door  Dhr. W. Arts )

.kerk

fakkelsamen zijn