De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, huisbezoeken en bloemen die wij mochten ontvangen en de overweldigende belangstelling bij het condoleren en bij de crematieplechtigheid van

Mark Schouwink

zullen ons de kracht moeten geven om zijn verlies te verwerken. We moeten door maar zullen voor altijd iemand moeten missen die strijdend voor de vrijheid van het Afghaanse volk zijn leven liet. Deze wederopbouw dompelde ons in diepe rouw.

Gerhard, Gisela, Ruud, Chris en Ellen.
Hengelo, 17 mei 2008Dankbetuiging in Defensiekrant

Bij deze willen wij iedereen bedanken die in welke vorm dan ook zijn/haar blijken van medeleven 
hebben getoond na het overlijden van onze zoon, mijn broer en mijn vriend,

Mark Schouwink

in het verre Uruzgan. De vele steunbetuigingen, de warme woorden, de huisbezoeken, 
de kaarten, het telefoontje vanuit Uruzgan, de bloemen en de vele mensen bij het 
condoleren en de crematieplechtigheid hebben bij ons een blijvende indruk achtergelaten.

Een speciaal woord van dank aan onze Defensiebegeleiders, Gert Jan van Essen, 
Erik Huiting en Pieter van Broekhoven. Hun (na) zorg en betrokkenheid zullen we
niet gauw vergeten. We moeten verder zonder Mark, we zullen hem nog heel vaak
en heel erg gaan missen maar altijd in onze harten met ons meedragen. 

Ons geluk zal in het vervolg bestaan uit verschillende stukken, helaas, 
er zal er altijd één ontbreken……..

Gerard en Gisela Schouwink