Killed in Action, Mark Schouwink

De boekpresentatie was een groot succes op 3 december 2013 in het Wapen van Beckum. Zo'n 200 mensen gaven acte de presence tijdens de presentatie. Zelfs SBS6  besteedde aandacht aan de boekpresentatie in twee uitzendingen van Hart van Nederland en ook RTV Oost was aanwezig voor zowel radio als TV. Een goede start dus voor het boek. Het is niet voor veel boeken weggelegd dat ze zo uitgebreidt gelanceerd worden !
volle zaal
Eenheid 2.4 met partners en vele vele andere direct betrokkenen, collega's en oud collega's van Gerard en Gisela, vrienden van Gerard en Gisela, voetbalclub Tubantia, de Zwavertsweg, familie en de media zorgden te samen voor een goedgevulde zaal ( uitverkocht mag je wel zeggen ).

De avond begon met een presentatie van Eric Bouwer ( Directeur Hulphond Nederland ). In een mooi en duidelijk verhaal vertelde hij de aanwezigen wat zijn Stichting voor de mensen kon betekenen. Mensen kunnen niet altijd helpen, een hond wel. Men leert elke hond 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of met therapeutische behoeften te helpen. Vaak zijn dit mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma's maar ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen. Het doel is om de zelfstandigheid van deze mensen te vergroten en deelname aan de samenleving te bevorderen. Hulphond Nederland leidt 4 soorten hulphonden op: ADL-hulphonden waarbij ADL staat voor Activitetien in het Dagelijks Leven. Een ADL-hond helpt iemand met een lichamelijke beperking. Epilepsie-hulphonden zijn signaleringshonden die speciaal worden opgeleid voor mensen met epilepsie. De honden zijn getraind om te waarschuwen en te helpen voor, tijdens en na een epilepsie-aanval. Een Therapie-hulphond is getraind om jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen emotioneel en sociaal beter te laten ontwikkelen. PTSS-hulphonden zijn eveneens signaleringshonden, speciaal opgeleid voor mensen met Post Traumatisch Stress Syndroom ( PTSS). Een PTSS-hulphond helpt zijn baas om te gaan met stress veroorzaakt door traumatische ervaringen. Een PTSS-hulphond is er o.a. op getraind om de eerste verschijnselen van een nachtmeriie te signaleren waardoor de hond iemand wakker maakt die daarna beter of weer durft te gaan slapen. Ook blokt de hond ruimte bij de veteraan in situaties waar veel mensen aanwezig zijn en zorgt de hond voor het gevoel van veiligheid door zijn signalerend vermogen. De opbrengst van het boek killed in action, Mark Schouwink is bedoeld voor de laatst genoemde groep honden, de PTSS-hulphonden voor Veteranen. Via zijn boek hopen de ouders van Mark dat Mark postuum iets terug kan doen voor zijn dienstmaten die lijden aan PTSS.
Na deze presentatie waren de schrijvers van het boek aan de beurt om een woordje te spreken. Intern hadden Gisela en ik afgesproken dat ik het woord zou doen. Ik begon met een paar regels uit een gedicht dat we ooit eens hoorden tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor overleden landmacht-medewerkers en daarna onze toespraak. Was best zenuwachtig en had de indruk dat ik de speech als een mitrailleur de zaal invuurde, hieronder kunt U onze speech in uw eigen tempo herlezen...

Ik staar omhoog en zoek naar jou in het donker van de nacht
Ik stel me voor dat jij daar bent en gewoon tegen me lacht
Ik zie je niet, ik hoor je niet, maar omdat ik je zo mis
Ben ik van het feit doordrongen dat daar boven mij iets is
Ik sluit mijn ogen en beleef een intens moment
Mark ik voel , dat je ook tijdens je boekpresentatie dicht bij ons bent


Lieve mensen,

Tja daar sta je dan, ben je ineens schrijver, schrijver van een boek dat je eigenlijk veel liever nooit had willen schrijven. Killed in Action, Mark Schouwink. Killed in Action, Mark Schouwink is een boek dat niet door Gisela en mij alleen geschreven is, er hebben veel mensen meegewerkt aan het tot stand komen van het boek.

Het boek is min of meer ontstaan uit de contacten die ontstonden direct na 18 april 2008 met het peloton van Dennis en Mark. Rolf Jansen ( de sergeant majoor van de compagnie ) schreef ons met militaire precisie ( zeer gedetailleerd dus ) wat er met name in en rondom Kamp Holland in Uruzgan, Afghanistan gebeurde. Zo mooi zo puur zo intens. Wij voelden ons geroepen om hem en de jongens van het peloton van Dennis en Mark net zo exact op de hoogte te houden van hetgeen hier in Hengelo allemaal op ons af kwam. Deze heen en weer correspondentie vond plaats gedurende de hele periode dat eenheid 2.4 in Afghanistan zat, niet alleen met Rolf Jansen maar ook met anderen van het peloton. Hierdoor ontstond een soort dagboek. Het dagboek werd later aangevuld met de ervaringen van jongens die zeer nauw bij de aanslag betrokken waren. Patrick Kaslander en Ricardo Barrientos de Reus zetten beiden voor ons op papier hoe alles op de 18de april 2008 verliep, van een rustige vrijdagochtend naar de explosie van de bermbom om 07.36 local time: de IED waarbij Mark en Dennis om het leven kwamen en Toninho en Roger zwaar gewond raakten. Eerst was er een  website. www.markschouwink.nl waarop we alles bijhielden. Mensen vonden het een mooie, indrukwekkende, met een open mind geschreven, maar ook een ontroerende website, daar moet je meer mee doen was een veel gehoorde boodschap. Van het 1 kwam het ander, we hebben zelf een eerste poging gedaan en een boek gemaakt en zijn met dat boek bij Kaftmedia terecht gekomen. Ook daar vond men het een mooi boek maar ook gedurfd dat we er mee op de proppen durfden te komen. Dit boek van ons is de basis geweest voor het uiteindelijke boek. Je kunt heel goed zien dat er professionals met ons boek bezig zijn geweest, dit boek wat zo dadelijk het avondlicht zal zien is een veel, veel mooier boek dan hetgeen wij ooit gefabriceerd zouden kunnen hebben. Biografie-schrijfster Suzan Tideman heeft ons boek onderhanden genomen en er een mooi leesbaar verhaal van gemaakt, alles chronologisch in de tijd gezet. Het is nu een boek dat leesbaar is voor een ieder en niet alleen voor degene die ons kent of bij de aanslag betrokken was. Daarna heeft Isabelle van der Slag de opmaak en de fine-tuning verzorgd. Ook Johan en Egbertine van Kaftmedia mogen niet onvermeld blijven, zij coördineerden alles en hebben er voor gezorgd dat we nu met zo velen hier aanwezig zijn. Het uiteindelijke boek is een hommage aan Mark, aan Defensie en aan eenheid 2.4 van het 45ste PAINF Bataljon  maar ook een hommage aan allen die hier aanwezig zijn. Jullie zijn Mark en Dennis nog niet vergeten !! Thanks daarvoor !! Zoals elke schrijver hopen ook wij dat er veel boeken verkocht gaan worden omdat a) heel Nederland mag weten hoe goed en betrokken jullie zijn en b) de opbrengst van het boek  in zijn geheel geschonken wordt aan de Stichting Hulphond afdeling veteranenhonden, precies zoals Mark het gewild zou hebben.

Na onze toespraak was het moment supreme aangebroken. Het hoogtepunt van de avond, de presentatie van het boek. Peter van Uhm was bereidt gevonden om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Een erg emotioneel moment voor ons maar zeer zeker ook voor hem en zijn vrouw Inge. Het boek gaat dan wel over onze Mark maar heel vaak wordt ook hun Dennis genoemd in het boek en er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten........Peter sloeg zich er dapper doorheen en had ook nog eens een heel mooi nawoord nadat hij het boek ontvangen had. De mooiste zin die hij uitspraak staat op de cover van het boek "een boek om trots op te zijn over een zoon om trots op te zijn ".  We vonden dat er ook een tweede exemplaar moest worden uitgereikt, een ex-equo tweede exemplaar. Toninho Norden ( Marks buddy ) en Roger Hack ( verkenner ) waren de enigen die daarvoor in aanmerking kwamen. Toen de beide jongens naar voren werden geroepen was het even heel erg stil in de zaal, je ziet dan daadwerkelijk de gevolgen van de missie.....voor hun leven getekend maar nog altijd ijzersterk en met een hart van goud en een geweldig doorzettingsvermogen staan deze beide jongens nu weer vol in het leven.


peter van uhm

Indrukwekkend was het optreden van Natascha Tamarit de Reus. Zij vertolkte live en unplugged het lied "Verlies". Een kippevel moment voor ons en een ieder in de zaal. Was wederom een perfecte uitvoering van het lied dat op de dag van de aanslag door haarzelf geschreven en opgenomen werd en heel goed de gevoelens weergeeft van de jongens van eenheid 2.4.


natascha


Na het officiele gedeelte was er nog even gelegenheid om na te praten. Veel mensen hadden we al een tijdje niet meer gezien en veel mensen hadden elkaar ook al een tijdje niet meer gezien, het werd dus voor heel veel mensen nog best even gezellig. Zelf waren we druk met woordjes in het boek te schrijven. Veel aanwezigen hadden via de voorverkoop al een boek besteld en konden dat na de boekpresentatie ophalen in een hoekje van de zaal. Net als bij een echt boek werd ons gevraagd om iets in het boek te schrijven. Tegen 22.15 uur was iedereen huiswaarts gekeerd. Buiten op de parkeerplaats was SBS6 nog aan het monteren voor de uitzending van 22.30 uur.....was een erg geslaagde avond en nu maar hopen dat er veel boeken verkocht gaan worden.

Dagblad de Twentsche Courant Tubantia van 4 december 2013 schreef het volgende:

Het boek dat je als ouder nooit wilt schrijven
door Bert Janssen
krant

De op 22-jarige leeftijd gesneuvelde soldaat eerste klas c.q. chauffeur Mark Schouwink uit Hengelo, die op 18 april 2008 samen met luitenant Dennis van Uhm (23) door een bermbom om het leven kwam in Uruzgan, helpt postuum hulphonden. De speciaal getrainde dieren kunnen veteranen die door levensgevaarlijke missies lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom (ptss), uit hun isolement halen. De opbrengst van het boek Killed in Action, Mark Schouwink, dat zijn ouders Gerard en Gisela gisteravond in een afgeladen Wapen van Beckum presenteerden, gaat naar de stichting Hulphonden. "Precies zoals Mark het gewild zou hebben ", zei zijn vader Gerard. "Al had ik dit boek liever niet geschreven".

Het eerste exemplaar was voor oud-bevelhebber Peter van Uhm, die daags na zijn benoeming tot hoogste legerleider zijn zoon verloor. "Dit is het verhaal van een bijzondere zoon en een bijzondere familie ". Van Uhm noemde het boek 'eerlijk en onverbloemd'. "Ik hoop dat het steun kan bieden". Toninho Norden en Roger Hack kregen het tweede boek. Zij verloren hun benen bij dezelfde aanslag. "Mooi dat dit verhaal wordt verteld", zei Toninho, die op kunstbenen loopt. Hack zit in een rolstoel. Hun collega Patrick Kaslander, die in de dezelde patrouille zat, was present met zijn veteranenhond Vigo. De stichting Hulphonden reikte dit jaar zeven dieren uit aan veteranen, meldde directeur Eric Bouwer. "Een hond moet uitgelaten worden. Daardoor durven veteranen met ptss weer naar buiten."

Na die fatale vrijdag ontstond een bijzondere band tussen beide families en de militairen van eenheid 2.4 van het 45e pantserinfanteriebataljon. De soldaten lieten hun namen en sterfdatum op hun lijf tatoeëren. Het boek is bedoeld als hommage aan Mark, Defensie en aan de eenheid van zijn gesneuvelde zoon, zei Gerard. "Mark, ik voel dat je dicht bij ons bent". Er klonk applaus.


Killed in Action, Mark Schouwnk is uitgegeven door Kaftmedia en kost 14,95 euro. ISBN 97 89 49 10 61 394