U

Een vre
de die verbindt


Hier op 
dit moment
In deze seconde besloten
Ben jij in mijn gedachten zoals ik je hebt gekend
Herinneringen in een vloeibare lijn aanéén gesloten

Jij geloofde in het goede
Een bewoonbare wereld voor ieder mens
De ander tegen geweld behoeden
In een land ver over de Nederlandse grens

In die ene minuut
Mijn leven stond opeens stil
Een gebeurtenis zo resoluut
Die ik maar niet begrijpen wil

Mijn liefde voor jou maakt dat ik trots op je ben
Dit is alles wat ik vind
Ik ben blij dat ik je tot in de eeuwigheid ken
Een vrede die mij met jou verbindtDit gedicht werd voorgedragen tijdens
de 8ste herdenking voor slachtoffers van Vredesmissies
 in Roermond op 23 oktober 2015.
Het gedicht werd geschreven door Humanistisch raadsman Erwin Kamp
en ook door hem voorgedragen.