BLOEMENGROET 2019

18 April, Markdag, de 11de keer alweer. Tijd vliegt maar de herinneringen blijven. Niet alleen bij ons
maar ook bij de jongens van eenheid 2.4. De jongemannen die samen met Mark en Dennis de ISAF
missie in Afghanistan deden en terug keerden naar Nederland zijn Dennis en Mark nog lang niet vergeten.
Zelf hadden we gedacht dat de animo om jaarlijks samen te komen in het ( voor sommigen ) verre
Usselo met het komen van de jaren zou gaan afnemen. Niets is minder waar. De eenheid blijft trouw op de
18de april samen met
ons Mark en Dennis herdenken.
Volgens mij is dat heel bijzonder en het wordt door ons heel erg gewaardeerd.

De 18de april in 2008, de dag van het sneuvelen van Dennis en Mark, heeft volgens mij een nog sterkere
band gebracht tussen de mannen die de aanslag overleefd hebben. Ze waren erbij in Afghanistan,
raakten zelf zichtbaar of onzichtbaar gewond maar ze zijn er nagenoeg allemaal.
Chapeau voor eenheid 2.4 !!
groep 2019
Het verloop van de dag is bekend, iedereen druppelt langzaam binnen al dan niet gehinderd door
files op de A1. Is altijd fijn dat niet iedereen tegelijk komt, zo heb je altijd voldoende de tijd om
iedereen persoonlijk te bedanken voor hun komst. Koffie en cake en dan naar Usselo waar het Martijn
Schippers elke keer weer lukt om een mooie toepasselijke toespraak te houden. Dit keer was het erekoord
de leidraad voor zijn toespraak:

Gerard, Gisela, leden van 2.4 en overige collega's en belangstellenden.
DE DRAAD IS NIET GEBROKEN

( met die woorden sprak Mark's vader vaker tot ons, de verbinding is daar )

koord
Ik heb hier een rood erekoord. Volgens mij hebben een aantal van jullie dit koord ook ontvangen
direct n.a.v. de gebeurtenissen op 18 april 2008 of in de periode langer daarna.
Het koord werd vroeger toegekend n.a.v. een levensreddende handeling maar de laatste tijd
wordt het rode erekoord ook uitgereikt als waardering aan die militair die zijn
werkzaamheden en functie als militair in algemene zin uitmuntend vervult.
( een voorbeeld militair )
Bij dit laatste wil ik even blijven stilstaan:
Het waarderen van langdurig structureel goed en voorbeeldig gedrag,
voorbeelden die daarbij worden genoemd ( instellingsbeschikking ):
. Het verrichten van een onbaatzuchtige daad waar collega's of personen buiten
de organisatie op bijzondere wijze door worden geholpen.
. Bijzondere prestaties op het gebied van eenheidsvorming en saamhorigheid.

Zoals wij hier allemaal staan, elk jaar weer, is er 1 rode draad : 18 april 2008, Mark en Dennis.
In de jaren die volgden heeft iedereen zijn of haar best gedaan om de draad weer op te pakken.
Voor de één ging dat misschien beter dan voor de ander. Daar kunnen wijzelf
of de partners die hier aanwezig zijn misschien wel over meepraten.

-SOMS WAS AAN ONS GEDRAG MISSCHIEN GEEN TOUW AAN VAST TE KNOPEN
-LEEK ER EEN DRAADJE LOS
-GEDROEGEN WIJ ONS TEGENDRAADS
-WAREN WE VOOR KORTE OF LANGERE TIJD DE DRAAD KWIJT
-HING ONZE RELATIE AAN EEN ZIJDEN DRAADJE

Uiteindelijk zijn we samen in staat geweest om de touwtjes weer in handen te nemen.
Misschien is dit ook een goed moment om onze omgeving ( met name de relaties, zo hier aanwezig )
ook eens in het zonnetje te zetten: zij hebben soms aan de juiste touwtjes moeten trekken om ons
uit het dal te halen:
 VOORUIT, WAT ZIT JE DWARS, VOOR DE DRAAD ERMEE !
Wij staan hier met elkaar en wij doen het allemaal samen. Toch wil ik mij speciaal even tot Gerard en Gisela richten:
Jullie hebben een speciale rol in het op sleeptouw nemen van de oude eenheid 2.4.
Elke week zijn jullie in touw als het gaat om het bezoeken van deze plek en jullie herinneringen
aan Mark. Maar het gaat ook om deze dag: het op touw zetten en in stand houden van deze
dag betekent ook voor ons veel. Dat rode erekoord zou jullie om die reden ook uitgereikt mogen worden !!
Het zegt heel veel dat velen van jullie toch nog elk jaar uit alle hoeken van Nederland  komen
om Mark en Dennis te herdenken en elkaar weer te zien
( ook al is het merendeel al niet meer actief dienend ).
Wij vinden dat misschien gewoon maar toch is het bijzonder dat  jullie hier zijn.
Waarschijnlijk heb je een vrije dag genomen of je werk zo gepland of verschoven dat het past.
Gerard heeft mij laten weten dat hij echt hoopt ( en eigenlijk weet ) dat Mark daarboven er nog iets van meekrijgt.
DE VERBINDING IS DAAR !
DE DRAAD IS NIET GEBROKEN !
de draad